Stillasgruppen-stillas

Stillasgruppen skal sertifiseres etter internasjonal standard. 

Byggenæringen er fastlands-Norges største næring når det gjelder omsetning og antall arbeidsplasser, og har dermed et betydelig bidrag til det totale miljøfotavtrykket i Norge. Globalt står byggenæringen for 40 % av alle CO2-utslipp. For oss i Stillasgruppen er ikke CO2-utslippene av noen nevneverdig størrelse. Fokuset vårt er rettet mot håndtering av avfall og resirkulering.
Brian Sjøen Stillasgruppen
Vi jobber tross alt med alt fra tre og papp, til aluminium, stål og plast. Vi sorterer alt, forteller Brian Sjøen, eier av Stillasgruppen.

– Stillasgruppen skal være en foretrukket samarbeidspartner for våre kunder. Det arbeidet vi legger ned i bærekraft skal komme dem til gode også. Sammen skal vi vi gjøre vår miljømessige påvirkning mest mulig positiv. I Stillasgruppen handler det for det meste om effektiv kildesortering. I vår bransje er det veldig mange ulike materialer å holde styr. Vi jobber tross alt med alt fra tre og papp, til aluminium, stål og plast. Vi sorterer alt, forteller Brian Sjøen, eier av Stillasgruppen.

Kristian Torvestad, HMS- og kvalitetsansvarlig, forklarer at bærekraft har vært på dagsordenen i lang tid:

– I rundt 20 år har Stillasgruppen drevet grundig kildesortering og fått god oversikt over hva vi resirkulerer, forteller Torvestad. Han har vært ansatt hos Stillasgruppen i 17 år og er dermed omtrent like godt innarbeidet som bærekraftspraksisen.

Nå tar Stillasgruppen sin bærekraftige praksis ett steg videre, og har satt seg mål om å miljøsertifiseres etter ISO 14001-standarden. Dette miljøledelsessystemet ble først publisert som en standard av International Organization for Standardization (ISO) i 1996. I dag er det den mest anerkjente internasjonale standarden for miljøledelsessystemer og brukes over hele verden.

Kristian Torvestad, HMS- og kvalitetsansvarlig i Stillasgruppen

– Vi har alltid vært opptatt av miljø og vært flinke til å kildesortere. ISO 14001 er standarden vi har forholdt oss til hele tiden, så den er allerede godt innlemmet i ledelsessystemet vårt, forteller Torvestad.

Målet med ISO 14001-standarden er enkelt og greit å redusere negativ miljøpåvirkning og øke positiv miljøpåvirkning. I praksis innebærer det en gjennomgang av miljøpåvirkninger og iverksettelse av tiltak for å redusere dem. Torvestad forteller at når tiden kommer, vil de nok få miljøsertifiseringen av DNV (Det Norske Veritas).

– De kjenner oss fra før, og har allerede sertifisert oss i ISO 9001,» forteller han. ISO 9001:2015 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse, og er en sertifisering Stillasgruppen har hatt helt siden 1996.

Eventuelle omstillinger og nye tiltak som må på plass for å ISO 14001 sertifiseres, tror ikke Torvestad blir spesielt problematisk.

– Vi har mye på plass allerede, og har fulgt retningslinjene til ISO 14001 standarden i lang tid. Å sertifisere seg handler om å stadfeste den bærekraftige praksisen. Det er viktig å sortere, og det er noe vi tjener på selv også, sier Torvestad. Brian Sjøen sier seg enig: 

– Vi er nå i en fase hvor vi kartlegger oss og setter mål, men vi ønsker å være sertifisert i løpet av første halvår 2025. Vi må ta vårt ansvar for og minske miljøavtrykket, stadfester Sjøen.

Forrige innlegg
Nytt stillasprodukt: Teleskop veggfester