Åpenhetsloven

Redegjørelse for arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven § 5 fastsetter at virksomheter skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene de har gjort. Formålet med denne redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i Stillasgruppen AS sine nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak som er iverksatt.

Stillasgruppen AS er en bedrift i stillasbransjen, og driver med montering og demontering av stillas, samt produksjon av Alusafe stillassystemer.

Bedriften har hele Norge som sitt marked. Vårt hovedkontor er på Karmøy, der vi har administrasjon, lager og produksjon av stillas. Vi har i tillegg en avdeling på Fetsund – denne betjener i hovedsak østlandsområdet.

Vi leverer våre varer og tjenester til små, mellomstore og store bedrifter innen industri, skipsfart, petroleumsindustrien, samt bygg og anlegg. I tillegg leverer vi til privatmarkedet.

Stillasgruppen AS jobber for å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele vår virksomhet og leverandørkjede. Vi driver vår forretningsvirksomhet på en måte som er forenlig med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og FNs Global Compacts ti prinsipper.

Vi vurderer kontinuerlig våre viktigste leverandører med hensyn til hvordan de ivaretar menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi har utarbeidet rutiner og prosedyrer som skal hjelpe oss med å være i tråd med gjeldende lovverk til enhver tid.