Stillasgruppen med Alusafe stillas

Stillastjenester vinner i markedet

Selv om det er krevende tider for både næringsliv og folk rundt om i Norge på grunn av høye renter, dyrere varer og derav synkende aktivitet, så vokser Stillastjenester. 

-Vi er veldig fornøyd med at vi er i vekst og trenger ressurser, sier daglig leder Brian Sjøen sammen med avdelingsleder i Stillastjenester Paul Inge Stange.

Stillas fra Stillastjenester
Stillasgruppen vokser stadig og vinner i markedet.

-Vi har full fart med store kunder innen industrier som satser og har god utvikling. Disse vet at Stillastjenester sammen med resten av Stillasgruppen kan levere høy kvalitet til både store og mindre aktører, fordi det har vi alltid gjort, sier Stange. 

-Vi har ikke topper, men jevnt godt trykk hele veien, legger Sjøen til.

Stillasgruppen har 30 års fartstid med jevn vekst gjennom hele reisen. Sjøen og Stange har vært på laget hele veien.

Her er deres fem grunner til hvorfor selskapet har holdt god fart hele veien:

  1. Stillasgruppen har jevnt godt trykk. Vi har driftsår som omsetnings- og resultatmessig er bedre enn andre, men disse årene bruker vi til å bygge styrke for år med mindre aktivitet. 
  2. Vi vokser litt hvert år, fordi vi har fokus på sunn vekst hele veien. Vi skal være litt bedre og sterkere på alt ved utgangen av hvert år, målt mot starten av året. 
  3. Vi satser på kompetanse og lærlinger fordi vi vet at dette vil gi oss fordeler i konkurranse med andre. Mange av våre kunder bruker oss derfor også til å gjøre brukerkurs for arbeid i stillas på egne medarbeidere.
  4. Stillasgruppen har alltid hatt fokus på stillasfaget og snakket det opp i møte med omgivelsene. Det gjør at vi får gode folk på laget. De, som våre kunder, trives i høyden med oss og er stolte av faget. 
  5. Våre kunder trenger kvalitet, effektivitet og trygge leveranser. Dette har vi levert kontinuerlig gjennom 30 år.

Hvis du vil jobbe med oss som medarbeider – trykk her

Hvis du vil at vi skal gi råd og pris inn i ett prosjekt – trykk her

Forrige innlegg
Vi kan alle bli skjelven av høyder!
Neste innlegg
Nytt stillasprodukt: Teleskop veggfester